โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร. ล้านนา เป็นวิทยากรในงานสัมนาออนไลน์นานาชาติ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ มทร. ล้านนา เป็นวิทยากรในงานสัมนาออนไลน์นานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2563 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 47 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์กฤติกา อินตา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการสัมนาออนไลน์ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "ASIAN Higher Education Institutions towards International Students' Service Learning Program in Covid-19 pandemic: Challenges and Opportunities” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดย FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการ Learning Express ได้แก่ Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น University of Science and Technology of Southern Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ Singapore Polytechnic International ประเทศสิงคโปร์ และ Rajamangala University of Technology Lanna ประเทศไทย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา