โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทุน/วิจัย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทุน/วิจัย

ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรี ไม่ต้องแข่งขัน ที่ประเทศจีน จากบริษัทเอ็ดดูเคชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด
จันทร์ 30 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับแจ้งจากบริษัท เอ็ดดูเคชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานรับใบสมัครทุนจีนเรียนฟรีที่ประเทศจีน ซึ่งดำเนินโครงการร่วมกับ JS Carnival ประเทศจีน ดำเนินการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่การรับใบสมัคร-รวบรวมเอกสาร-ส่งพิจารณาทุน-รับใบเสนอทุน-รับนักศึกษาที่สนามบินจีน และส่งถึงหอพักของมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย เพื่อเริ่มศึกษาที่ประเทศจีน ว่ามีความประสงค์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนจีนดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีประเภทของทุนที่ทางมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศจีนมอบให้ โด... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET รัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2566
ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งว่าทางรัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2566 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศไทย อินโดนีเซีย มมาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ในสาขาต่างๆ ได้แก่ Natural... >> อ่านต่อ


CQUT เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Computer Science & Technology ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 2022
พุธ 8 มิถุนายน 2565

ด้วย Chongqing University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2022 ในหลักสูตร Computer Science & Technology สำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยมีรายละเอียดหลักสูตรและขั้นตอนการสมัครตามเอกสารแนบ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565   >> อ่านต่อ


ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก Taiwan ICDF 2022
ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (International Cooperation and Development Fund, Taiwan ICDF) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ เพื่อศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทุน โดยนักศึกษาไทยสามารถยื่นสมัครทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทั้งนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ทุนนี้ให้แก่นิสิตนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทราบเพื่อเป็นอีกทางเ... >> อ่านต่อ


ทุนรัฐบาลไต้หวันประจำปี 2565 “MOE Taiwan Scholarship Program”
พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์ 2565

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบทุนการศึกษา “MOE Taiwan Scholarship Program” เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาไทยให้เข้าเรียนต่อในระดับป.ตรี, ป.โท หรือ ป.เอก ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวัน ซึ่งในปีนี้มีโควตามอบให้ 18 ทุน  สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ โดยจะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2022 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565   มูลค่าทุนและสิทธิประโยชน์ ทุนระดับปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาโท 2 ปี หรือปริญญาเอก 4 ปี ครอบค... >> อ่านต่อ


ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) จาก Guanghua School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์ 27 ธันวาคม 2564

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง แจ้งว่า  Guanghua School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ของปีการศึกษา พ.ศ.2565 โดยผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้โดยตรงที่ลิงค์ต่อไปนี้ www.studyatpku.com และมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 28 กุภาพันธ์ 2565 >> อ่านต่อ


ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum จากรัฐบาลฮังการี ประจำปีการศึกษา 2022-2023
พุธ 17 พฤศจิกายน 2564

รัฐบาลฮังการีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครได้แก่ มีสัญชาติไทย เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2547 และไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อนยกเว้นผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้และผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ ... >> อ่านต่อ


ทุนการศึกษา ณ ประเทศออสเตรีย จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2022/2023
พุธ 17 พฤศจิกายน 2564

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยได้แจ้งว่ารัฐบาลออสเตรเลียประกาศให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2022/2023 จากหน่วยงาน OeAD-GmbH/MPC สำหรับนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อไปศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ณ สถาบันศึกษาในออสเตรเลีย ดังนี้ 1. ทุน Ernst Mach Grant - worldwilde 2. ทุน Franz Werfel Fellowship 3. ทุน Richard Plaschka Fellowship 4. ทุน Ernst Mach Grant for studying at an Australian University of Applied Sciences (Fachhochschule) >> อ่านต่อ


ประชาสมัพันธ์ทุนการศึกษา Chevening ประจำปี 2022/2023 ณ สหราชอาณาจักร
พุธ 29 กันยายน 2564

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับทุนการศึกษา Chevening ประจำปี 2022/2023  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 2 พฤศจิกายน 2564 Chevening Scholarship ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนจากรัฐบาลอังกฤษ สนับสนุนให้ทุนนักศึกษาจากทั่วโลกผู้ที่มีศักยภาพและมีผลการเรียนจากสาขาวิชาต่างๆ ได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร ระยะเวลา 1 ปี ทุน Chevening เป็นทุนให้เปล่าจากทางรัฐบาลอังกฤษ ไม่มีข้อผูกมัดผู้รับทุนใดๆ นอกจาก หลังจบการศึกษาผู้รับทุนจะต้องเดินทางกลับ... >> อ่านต่อ


ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร มทร. ล้านนา จาก National Pingtung University (NPUT) ไต้หวัน
จันทร์ 16 สิงหาคม 2564

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก National Pingtung University (NPUT) ไต้หวัน ว่าทาง NPTU มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ในภาคการศึกษา 2021 (Fall Semester) – 2025 ภายใต้โครงการ 2021 Elite Scholarship Program ให้แก่บุคลากรของ มทร. ล้านนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (2 ปี) ปริญญาเอก (3 ปี) มูลค่าทุนการศึกษา ให้เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 25,000 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือเท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 193

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา