โลโก้เว็บไซต์ บทความ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

งานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 งานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศษสตร์ ณ มทร.ล้านนา เจ็ดยอด โดยกระทงดังกล่าวจะนำไปร่วมเดินขบวนในประเพณีลอยกระทงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบคุณรูปภาพจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาศิลปกรรมและการออกแบบจาก Guangxi Normal University (GNXU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 ราย ที่เดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยน ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - 16 มีนาคม 2563 ขอขอบคุณรูปภาพจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
อังคาร 22 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 22 ตุลาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุม งานวิเทศสัมพันธ์  ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านงานวิเทศสัมพันธ์ของทุกคณะ รวมถึงผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและตัวแทนจากกองนโยบายและแผน ... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Technische Universitat Dresden ประเทศเยอรมนี
จันทร์ 30 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลบยีราชมงคลล้านนา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Technische Universitat Dresden ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วย Prof. Dr. Baed. Kabil. Hanno Hortsch, GIP President and Director of TuDFaCE Prof. Dr. -Ing. Oliver Michler, Head if Chair, Institute of Traffic Telematics Dr. Phil. Marcel Kohler, Institute of Vocational Education and Vocational Didactics Dr. Werner Mankel, Director of IHK Dresden โดยได้รีบเกียรติจาก ดร.... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanhua University ไต้หวัน
พุธ 25 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanhua University ไต้หวัน ได้แก่ Prof. Bo-Ching Chen, The Dean of the Office of Academic Affairs Prof. Jun-Hong Lin, Director of the General Education Center และ Prof. Yueh-Chiao Yeh,  University Secretary โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิ... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
พุธ 25 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากไต้หวัน โดย Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาลจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย เป็นผู้นำคณะบริหารและบุคลากรจากสำนักงานและมหาวิทยาลัยในไต้หวันจำนวน 18 ราย จาก 10 สถาบัน ได้แก่ National Taiwan University, Chinese Culture University,  Kun Shan University, Tzu Chi University, Kao Yuan University,  Ching Kuo Institute of Mangement & Health, Ming Chuan... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากคณะบิหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และบุคลากรวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมหิรัญญิกา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา โดยทางคณะผู้แทน GXNU ประกอบด้วย Prof. LI Dongmei, Directo... >> อ่านต่อ


โครงการรับรอง Dr. Karen Ashton วิทยากรบรรยายหัวข้อ “How to write the research paper for an international publication” จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการรับรองผู้แทนจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ Dr. Karen Ashton, Senior Lecturer in linguistics and language education ซึ่งให้ความอนุเคราะห์บรรยายพิเศษในหัวข้อ “How to write the research paper for an international publication” เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยมีอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษของ  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และวิทยาเขตต่างๆเข้าร่... >> อ่านต่อ


งานเปิดบ้านศูนย์ภาษา (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562
พุธ 26 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

     ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษา (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์ภาษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำศูนย์ภาษาให้กับนักศึกษาใหม่ ส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากร ให้มีการพัฒนาทักษาภาษาต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักอาทิเช่น กิจกรรมภาษาอังกฤษ เล่นเกมส์ถามตอบชิงรางวัล (Quizzes) กิจกรรมภาษาอังกฤษ ทดลองเล่นเกมส์... >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 มาหวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธู์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 8 ราย ที่จะเข้าศึกษา ในหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และภาษาอังกฤษธุรกิจ ตามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วม 3.5+.5 ปี ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระยะเวลา 1 เทอม ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 21 ตุลาคม 2562 โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 177

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา