โลโก้เว็บไซต์ บทความ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

ทุนรัฐบาลจีน (Tianjin University) ประจำปีการศึกษา 2563 /2564
พุธ 22 มกราคม 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

Tianjin University สาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาของ China Scholarship Council (CSC) ประจำปีการศึกษา 2563/2564 ให้แก่นักศึกษาหรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วยทุนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน และทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน เพื่อไปศึกษา ณ Tianjin University ทั้งนี้หากผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สมัครภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ >> อ่านต่อ


รับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (2020 TGS) ประจำปี 2563
พุธ 22 มกราคม 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (2020 TGS) ประจำปี 2563 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆ  ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ  >> อ่านต่อ


เชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ” (RMUTL Study Abroad Workshop 2020)
พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

งานวิเทศสัมพันธ์มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ” (RMUTL Study Abroad Workshop 2020) ให้แก่นักศึกษา มทร. ล้านนา ที่สนใจ จำนวน 35 ราย เพื่อให้ข้อมูลทุนการศึกษาต่อต่างประเทศและแนะแนวเทคนิควิธีการในการขอทุนดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Room) ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.   นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนได้ทาง https://qrgo.page.link/itT81 หรือทาง QR Co... >> อ่านต่อ


งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ OEC International Education Fair 2020
อังคาร 7 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ OEC International Education Fair 2020 จากศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ OEC International Education ในโครงการศรีไชยยันต์ (41พาร์ค) จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแคนทารีย์ ฮีลส์ เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ภายในงานพบกับตัวแทนสถาบันสอนภาษา โรงเรียน และมหาวิทยาลัย จากหลากหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวศีแลนด์ สิงคโปร์  ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Franco - Thai Scholarship Program ประจำปี 2563 ระดับปริญญาโทและเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส
อังคาร 17 ธันวาคม 2562 / ข่าวทุน/วิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับแจ้งจจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าทางสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Franco - Thai Scholarship Program ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษาไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาใดก็ได้ในสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส โดยรัฐบาลฝรั่งเศสจะคัดเลือกผู้ได้รับทุนจำนวนปีละประมาณ 20 - 25 คน ทั้งนี้ผู้สนใจต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.francothai-science.com... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ระดับปริญญา ตรี โท เอก และประกาศนียบัตร ณ ประเทศฮังการี
อังคาร 17 ธันวาคม 2562 / ข่าวทุน/วิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับแจ้งจจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าทางรัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตร ในประเทศฮังการี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุน Stipendium Hungraricum Scholarship เพิ่มเติมได้ที่ https://apply.stipendiumhungaricum.hu และสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์
จันทร์ 9 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับ Ms. Koh Siok Im และ Mr. Lian choi ผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ในฐานะ Faciltator สำหรับโครงการ Learning Express 2020 (LeX2020) ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร. ล้านนา โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยอาจารย์ผู้เป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ... >> อ่านต่อ


ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น
ศุกร์ 6 ธันวาคม 2562 / ข่าวทุน/วิจัย

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย และมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประเทศญี่ปุ่นเปิดรับสมัครผู้สนใจแข่งขันรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในญี่ปุ่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยนาโกยา มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิสึ มหาวิทยาลัยวาเซดะ มหาวิทยาลัยโภชนาการคางาวะ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว โดยผู้สมัครจะผ่านกระบวนการคัดเลือกให้เหลืองเพียง 1 คน จากประเทศไทย และได้มูลค่าทุนครอบคลุมค่าศึกษาเล่าเ... >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
พุธ 4 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 9 ราย ที่ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการปริการ เป็นระยะเวลา 1 เทอม ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ตามโครงการจัดการศึกษาร่วม 3.5+.5 ปี ที่ระบุไว้ในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ... >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวทุน/วิจัย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเซียกับยุโรป  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในประเทศเบลเยียมและเยอรมนี ระยะเวลา 2-6 เดือน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 190

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา