โลโก้เว็บไซต์ บทความ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ We Talk by RMUTL Language Center (บริการวิชาการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
จันทร์ 17 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษา มทร. ล้านนา เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักศึกษา และ บุคลากร ที่สนใจพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ We Talk by RMUTL Language Center (บริการวิชาการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) > เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา > โดยมีกำหนดเปิดหลักสูตรตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2561 - 30 เมษา 2562 > ผู้เรียน สามารถลงทะเบียนตามตารางที่เปิด ครั้งละ 2 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ขออนุญาตติดแบล็คลิสต์นักศึกษาที่จองแล้วไม่เรียนนะคะ เนื่องด้วยรับจำนวนจำกัดต่อ 1 คลาส) > เรียนที่ ศูนย์ภาษา มท... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสำนักงานเศรฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย

    สำนักงานเศรฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้แจ้งว่าเนื่องจากรัฐบาลไทยกำลังผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีอยู่ และมุ่งสู่อุตสาหกรรมในอนาคต 10 เป้าหมายหลักก่อน คือ อุตสาหกรรมรถยนต์ สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ การเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวมูลค่าสูง อาหาร เครื่องจักรและหุ่นยนต์ เศรษฐกิจดิจิทัล ไบโอเคมี พาสปอร์ตการรักษา การบินและโลจิสติกส์ ด้วยเหตุนี้สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จึงได้ให้ความร่วมมือกับทางการไทยและตอบสนองต่อความต้องการของนักธุรกิจชาวไต้หวัน... >> อ่านต่อ


รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย

     ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษา ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (5 เดือน)  นักศึกษาผู... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
อังคาร 11 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 11 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับ Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาลจีน (ไต้หวัน) Mrs. Tzu-Yi Jung ผู้ดูแลฝ่ายการศึกษาและตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน และ Dr. Li Tzu Yang เลขาผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร. กิจจา ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.ยรรยง เฉลิมแสน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ... >> อ่านต่อ


ทุนเข้าร่วมโครงการ 2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Program ณ National Pingtung University (NPTU) ไต้หวัน
อังคาร 11 ธันวาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย

ประชาสัมพันธ์ทุนเข้าร่วมโครงการ 2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Program ณ National Pingtung University (NPTU) ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2561 แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 3 ราย โดยทุนประกอบด้วย 1. ยกเว้นค่าเข้าร่วมกิจกรรม 2. ค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวัน (เฉพาะวันที่ทำกิจกรรม) 3. ยกเว้นค่าที่พัก 4. ค่าตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพ-ไต้หวัน (ไป-กลับ) ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสมัครต้องมี คะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป หมดเขตวันที... >> อ่านต่อ


เชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ARD International Music Compettition Munich 2019 ครั้งที่ 68
จันทร์ 3 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

     สถานีวิทยุกระจายเสียง Bavarian Boadcasting จะจัดการแข่งขัน ARD International Music Compettition Munich 2019 ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 2 - 20 กันยายน 2565 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นการแข่งขันดนตรีที่มีชื่อเสี่ยงระดับโลก โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันเครื่องดนตรีประเภทบาสซูน คลาริเนต เชลโล เลื่อเครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ (percussion) และผู้เข้ารอบสุดท้ายจะมีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับวง Bavarian Radion Sympony Orchestra ซึ่งเป็นวงออร์เคสตราของรัฐบาวาเรีย และอาจจะ... >> อ่านต่อ


เชิญนักศึกษาประกวดเรียงความ หัวข้อ
จันทร์ 3 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จัดประกวดเรียงความ หัวข้อ "ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประานอาเซียนในปี 2562" โดยแยกเป็นระดับมัธยมปลาย และระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัล และเรียงความที่ได้รับรางวัล จะตีพิมพ์ ในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งเรียงความเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดเรียงความ” มาที่ สมาคม... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Dehong Teachers’College (DTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน
พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Dehong Teachers’College (DTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.นพดล มณีเฑียร หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.สาวิตรี สุวรรณรอ หัวหน้างานว... >> อ่านต่อการประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2562
อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 งานวิเทศสัมพันธืจัดการประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ประจำปี 2562 โดยในการประชุมได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ทุกคณะ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ และหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์จากทุกเขตพื้นที่และ สวก.ลำปาง ผ่านทางระบบประชุมทางไกลผ่านจอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 142

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา