โลโก้เว็บไซต์

"ASIAN Higher Education Institutions towards International Students' Service Learning Program in Covid-19 pandemic: Challenges and Opportunities”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย วิเทศสัมพันธ์อาจารย์ มทร. ล้านนา เป็นวิทยากรในงานสัมนาออนไลน์นานาชาติ
อาจารย์กฤติกา อินตา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการสัมนาออนไลน์ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "ASIAN Higher Education Institutions towards...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา