โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมสำรวจ LeX2020
จันทร์ 9 ธันวาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน CQUT 2/2562
พุธ 4 ธันวาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน GNXU
อังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

GNXU เข้าพบอธิการบดี
ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง
อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

รับ นศ. GNXU
อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมวิเทศฯ 63
ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

Technische Universitat Dresden
จันทร์ 30 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

NHU2019
พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 114


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา