โลโก้เว็บไซต์ โครงการ Asian Youth Leaders Travel & Learning Camp 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ Asian Youth Leaders Travel & Learning Camp 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 ตุลาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 494 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์โครงการ Asian Youth Leaders Travel & Learning Camp (AYLTLC) 2019 ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการดังกล้่สมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้นำรุ่นใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีค่าลงทะเบียน 80 SGD (ประมาณ 1,900 บาท) และค่าธรรมเนียม 880 SGD (ประมาณ 20,900 บาท)

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.ayltlc.com/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2562

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา