โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครรับทุนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครรับทุนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาระดับปริญญา ประจำปี 2562 (PEC-G 2019) โดยทุนการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปี ที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาได้เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีอายุ 18 -23 ปี 
- เรียนจบระดับมัธยมปลาย มีเกรดเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 60 (เฉลี่ยเป็นเกรด C) และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาสเปน (วิชาใดวิชาหนึ่ง) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  
- จะต้องมีผลสอบ วัดระดับภาษาโปรตุเกส หรือ Celpre-Bras (คนบราซิลพูดภาษาโปรตุเกสเป็นหลัก) สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบ จะต้องมาทำการสอบที่ประเทศบราซิลเท่านั้น   
 
อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dce.mre.gov.br/en/PEC/G/criterios_candidatura.html 
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
- สำหรับการสมัคร จะต้องไปทำการสมัครที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นฝ่ายกรอกข้อมูลของเรา และเราเป็นผู้เซ้นต์รับรอง
- ทรานสคริปต์ระดับมัธยมปลาย ทั้งตัวจริงและสำเนา   
- ใบแสดงผลการสอบ Celpe-Bras ทั้งตัวจริงและสำเนา
- ใบสูติบัตรของผู้สมัครและผู้ปกครอง ใช้ทั้งตัวจริงและสำเนา
- ใบตรวจร่างกายและสุขภาพจิต ซึ่งจะต้องตรวจภายใน 3 เดือนก่อนทำการสมัคร
-  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Statement of Financial Responsibility (TRF) 

ภาษาโปรตุเกส คลิกที่นี่

ภาษาฝรั่งเศส คลิกที่นี่

ภาษาสเปน คลิกที่นี่

ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Statement of Commitment for Application (TCI) 
ภาษาโปรตุเกส คลิกที่นี่
ภาษาฝรั่งเศส คลิกที่นี่
ภาษาสเปน คลิกที่นี
ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cultural.bangkok@itamaraty.gov.br ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา