โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Bataan Peninsula State University ประเทศฟิลิปปินส์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Bataan Peninsula State University ประเทศฟิลิปปินส์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 15 มิถุนายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Bataan Peninsula State University ประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา โดยคณะผู้แทนได้แก่

  • Dr. Mel S. Abas Director, Extension and Training Services
  • Mrs. Delia S. Llave   Chairperson for Research, Extension and Training
  • Dr. Bernadeth B. GaborDean, College of Technical and Vocational Training
  • Mr. John Lexly A. Quiambao Staff, Office of Extension and Training Services
  • Mr. Rommel O. Llave Faculty Staff

     การประชุมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องหลักสูตร การทำวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการชุมชน และหารือความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ ทาง BPSU มีความประสงค์ที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ มทร.ล้านนา โดยจะทำการร่าง MOU และส่งมาให้ทาง มทร.พิจารณาต่อไป


คลังรูปภาพ : BPSU
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา