โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก National Pingtung University of Science and Technology ไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก National Pingtung University of Science and Technology ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ยุพเยาวฺ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับ Dr. Vincent Ru-Chu Shih, Dean of Office of International Affairs, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) และคุณเดือนเพ็ญ แซ่เห่อ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาไทย-ไต้หวัน

โดยในการประชุมได้มีการหารือการพัฒนากิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้ง Dr. Vincent Ru-Chu Shih ได้เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับอาจารย์ของ มทร. ล้านนา ในสาขาต่างๆเช่น การเกษตร การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาหาร บริหารธุรกิจ ซึ่งอาจารย์ที่สนใจสามารถลงชื่อทาง inbox หรือ อีเมล์ของงานวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา ได้ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และในโอกาสนี้ NPUST ได้เรียนเชิญผู้บริหารของ มทร. ล้านนา เดินทางไปร่วมงาน Taiwan-Thailand Higher Education ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2560 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน


คลังรูปภาพ : NPUST2
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา