โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Middlesex University ประเทศอังกฤษ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Middlesex University ประเทศอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้ช่วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา พร้อมด้วย บุคลากรวิเทศสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับ Ms. Karen Wong, Head of Recruitment and Marketing (Asia Pacific)  Ms. Farrah Halim, International Education Consultant จาก Middlesex University ประเทศอังกฤษโดยการประชุมร่วมกันครั้งนี้เพื่อร่วมกันหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและโครงการการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาคลังรูปภาพ : CCU
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา