โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ บริษัทโอก่ายะ (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท โอกายะ จำกัด (แผนกเหล็กและเหล็กกล้าที่ 2) | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ บริษัทโอก่ายะ (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท โอกายะ จำกัด (แผนกเหล็กและเหล็กกล้าที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 เมษายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 477 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 23 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท โอกายะ (ประเทศไทย) จำกัด (OKAYA THAILAND CO., LTD.,) นำโดย Mr. Jun Murase, Managing Director บริษัท โอกายะ กำจัด(แผนกเหล็กและเหล็กกล้าที่ 2) (OKAYA CO., LTD. (IRON & STEEL DIVISION NO.2)) นำโดย Mr.Masamitsu Juni, Manager และบริษัท Siam Neko Energy & Resourcers Co., Ltd. นำโดย Dr. Takayuki Manaka, Director

     โดยในการประชุมได้รับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ในการประชุมดังกล่าวมีการหารือแนวทางในการทำความร่วมมือด้่านวิชาการและการวิจัยร่วมกับสาขาวิชา คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น การเกษตรอุตสาหกรรม การขนส่งทางราง และระบบการบิน และได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกัน ระหว่าง มทร.ล้านนา ริษัทโอก่ายะ (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท โอกายะ จำกัด (แผนกเหล็กและเหล็กกล้าที่ 2)

 

 

ไฟล์แนบ MOU


คลังรูปภาพ : OKAYA
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา