โลโก้เว็บไซต์ OKAYA | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

OKAYA

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 เมษายน 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ บริษัทโอก่ายะ (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท โอกายะ จำกัด (แผนกเหล็กและเหล็กกล้าที่ 2)
   วันที่ 23 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท โอกายะ (ประเทศไทย) จำกัด (OKAYA THAILAND CO., LTD.,) นำโดย Mr....
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา