โลโก้เว็บไซต์ cqut | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

cqut

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
     วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT)  สาธารณ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา