โลโก้เว็บไซต์ nz | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

nz

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์
          วันที่ 23 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์ ได้แก่ คุณจารุวรร...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา