โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มีนาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 721 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 23 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์ ได้แก่ คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดโครงการ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ และคุณสุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ จากนิวซีแลนด์เซนเตอร์เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา

          ในการประชุมดังกล่าวผู้แทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์ได้แนะนำมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศนิวซีแลนด์ที่มีความน่าจะเป็นในการทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มทร.ล้านนา ได้ โดยท่าน ผศ.ประพัฒน์ เชือ้ไทย ได้ให้ความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือ 3 เรื่อง คือ 1.ด้านรอุตสาหกรรมการเกษตร 2. ด้านอุตสาหกรรมการบิน 3.ด้านระบบรถราง อีกทั้งการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการทำความร่วมมือกับ 3 สถาบันดังคือ Massey University Lincoln University และ University of Otago


คลังรูปภาพ : nz
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา