โลโก้เว็บไซต์ โครงการรับรองคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Dehong No.1 Nationality Senior High school  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการรับรองคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Dehong No.1 Nationality Senior High school

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 มกราคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 763 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 คณะบุคลากรและนักศึกษาจาก Dehong No.1 Nationality Senior High school สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 19 คน ได้เดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและเข้ากับกับผู้บริหารและอาจารย์ของ มทร.ล้านนา โดยมีบุคลากรจาก มทร.ล้านนา ตาก เป็นผู้นำคณะผู้แทนดังกล่าวเข้าพบท่านอธิการบดี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ประยงค์ ใสนวน คณะบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.กัลยารัตน์ เศวตนันท์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อหารือเรื่องพัฒนาความร่วมมือในการสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข้มแข็งต่อไป


คลังรูปภาพ : dehong
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา