โลโก้เว็บไซต์ โครงการรับรอง Professor. Dr. Tsai Pi-Jen จาก National Pingtung University of Science and Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการรับรอง Professor. Dr. Tsai Pi-Jen จาก National Pingtung University of Science and Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 1159 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้เรียนเชิญ Professor. Dr. Tsai Pi-Jen จาก National Pingtung University of Science and Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน มาเป็นวิทยากรพิเศษ และพบปะกับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 17 - 21 มกราคม 2561 ในโอกาสเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ และได้เดินทางไปประชุมกับคณะอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อหารแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนและนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

คลังรูปภาพ : รับรอง Pi-Jen
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา