โลโก้เว็บไซต์ การประชุมจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย มทร.ล้านนา มีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการการพัฒนาหลักสูตร International Program ในทุกคณะและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการสำหรับรองรับนักศึกษาต่างชาติในอานาคต งานวิเทศสัมพันธ์จึงได้จัดการประชุมจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องจากทุกคณะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเมื่อหารือและเตรียมความพรเ้อมในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา