โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ LEX ณ Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ LEX ณ Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่ได้รับทุนจาก Kanazawa Institute of Technology ให้เข้าร่วมโครงการ Learning Express ในกระบวนการจัดทำต้นแบบ (Prototype) ณ Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2560 โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าวได้แก่

1. นายรัชกร  สายบุญจอม

2.นางสาวกรวรรณ  คำลือ

3.นางสาวณัฐวรรณ  ช่างกล่อม

4.นายอภิรักษ์  แสงเงินชัย

5.นางสาวฐิตาพร  โปธิ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา