โลโก้เว็บไซต์ การลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ประเทศมาเลเซีย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ประเทศมาเลเซีย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 พฤษภาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับ Assoc.Prof.Dr. Asri Selamat Deputy Vice-Chancellor (Student Affairs and Alumni), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อจะเริ่มการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยกิจกรรมแรกที่จะจัดร่วมกันคือค่าย ASEAN Vocational and Engineering Camp หรือ AVEC Camp 2017 ที่จะจัดขึ้น ณ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2560 ในหัวข้อ IOT for Smart Schools และอีกกิจกรรมหนึ่งคือการทำโปรเจคจบการศึกษาของนักศึกษา มทร. ล้านนา ที่สามารถเดินทางไปทำ ณ UTHM ได้


คลังรูปภาพ : uthm
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา