โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก University of Technology and Education (KOREATECH)  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก University of Technology and Education (KOREATECH)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 เมษายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 67 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ดร.นพดลมณีเฑียร ผู้ช้วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก University of Technology and Education (KOREATECH) ได้แก่ Dr. Haiwoong Park, Dean of External Coorperation และ Mr. Jiun Jeong, Program Coordinator of International Coorperation โดยในการประชุมได้มีการหารือเรื่องกิจกรรมการปลกเปลี่ยนนักศึกษาเช่น Final Year Project โครงการ Cultural Camp และ ASEAN Vocational Engineering Camp ซึ่งทาง KOREATECH ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งทาง KOREATECH ยังได้เชิญอธิการบดี มทร. ล้านนา ไปเป็นวิทยากรหลักในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  2017 Global TVET Policy Workshop ในหัวข้อ “Strategies of TVET training institutions to achieve sustainable development” ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศเกาหลีไต้


คลังรูปภาพ : KOREATECH3
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา