โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Universitas Pendidikan Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Universitas Pendidikan Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับแทนจาก Faculty of Technology and Vocational Education และ Department of Agro Industry Technology Education จาก Universitas Pendidikan Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย ผศ.ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเกี่่ยวกับความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกัน และได้เยี่ยมชมตามสาขาต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเทึคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.สุรพล ใจวงค์ษา เป็นวิทยากร


คลังรูปภาพ : UPI
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา