โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับอธิการบดีจาก Oxbridge College (KUST) | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับอธิการบดีจาก Oxbridge College (KUST)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 84 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับ Prof. Zhao Guan Zhou, Presidemt of Oxbridge College (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย Mr. Zhao Yan Ming และ Mrs. Panisa Zhao โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือการพัฒนากิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร หลังจากมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU)ร่วมกันเมื่อปี 2558 และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ดร.ยุพเยาว์ ดรุณได้นำท่านผู้แทนเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ


คลังรูปภาพ : Oxbridge
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา