โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับ Asia University ไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับ Asia University ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับผู้แทนจาก Asia University ไต้หวัน Prof. Yinghuei Chen, Dean of International College และ Mr. Alvin ในนามบริษัท Wonderful Sky Trading. Co., LTD. เพื่อหารือการทำกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัยและบริษัททั้งในไต้หวันและไทย ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร


คลังรูปภาพ : Asia U
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา