โลโก้เว็บไซต์ Asia U | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Asia U

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับ Asia University ไต้หวัน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับและร่วมประ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา