โลโก้เว็บไซต์ กาประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Changchun University สาธารณรัฐประชาชนจีน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กาประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Changchun University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 254 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร มทร. ล้านนา ที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับผู้แทนจาก Changchun University สาธารณรัฐประชาชนจีน Ms. Ashley โดยมุ่งเน้นการหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และหลังจากการประชุม ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ ได้นำผู้แทนเยี่ยมชมห้องเรียนภาษาจีน และพบกับอาจารย์ชาวจีนจาก Hanban ที่ทำการสอนอยู่ใน มทร. ล้านนา รวมทั้งเดินทางไปเยี่ยมชมโรงแรม Get Zleep ซึ่งเป็นโรงแรมสำหรับนักศึกษาที่จะมาแลกเปลี่ยนในอนาคต


คลังรูปภาพ : CCU
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา