โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนักศึกษาจากคณะต่างๆเข้าร่วมการอบรมจำนวน 28 ราย และมีอาอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) มาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ

คลังรูปภาพ : design thinking
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา