โลโก้เว็บไซต์ design thinking | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

design thinking

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนักศึกษาจากคณะต่างๆเข้าร่วมก...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา