โลโก้เว็บไซต์ New Southbound Policy | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

New Southbound Policy

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมแผนกลยุทธ์
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมแผนกลยุทธ์ "นโยบายมุ่งใต้ใหม่" กระทรวงศึกษาธิการจีน (ไต้หวัน) ณ ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา