โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 ของสมาคมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RAVTE) | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 ของสมาคมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RAVTE)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 ตุลาคม 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มทร.ล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ Peter John Oswald ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 ของสมาคมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RAVTE) ณ National Technical Training Institute (NTTI) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี2558-2559 และร่วมกันหารือเรื่องแผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมไปถึงการทำวิจัยและการจัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการร่วมกัน


คลังรูปภาพ : RAVTE
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา