โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรี ไม่ต้องแข่งขัน ที่ประเทศจีน จากบริษัทเอ็ดดูเคชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรี ไม่ต้องแข่งขัน ที่ประเทศจีน จากบริษัทเอ็ดดูเคชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับแจ้งจากบริษัท เอ็ดดูเคชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานรับใบสมัครทุนจีนเรียนฟรีที่ประเทศจีน ซึ่งดำเนินโครงการร่วมกับ JS Carnival ประเทศจีน ดำเนินการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่การรับใบสมัคร-รวบรวมเอกสาร-ส่งพิจารณาทุน-รับใบเสนอทุน-รับนักศึกษาที่สนามบินจีน และส่งถึงหอพักของมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย เพื่อเริ่มศึกษาที่ประเทศจีน ว่ามีความประสงค์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนจีนดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีประเภทของทุนที่ทางมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศจีนมอบให้ โดยไม่ต้องแข่งขัน และไม่ต้องใช้ทุนคืน ดังนี้
1. ทุนเรียนฟรีภาษาจีน 1 ปี + ทุนเรียนฟรีปริญญาตรี หรือปริญญาโท
2. ทุนเรียนฟรีปริญญาตรี + ทุนฟรีค่าหอพัก
3. ทุนเรียนฟรีปริญญาโท + ทุนฟรีค่าหอพัก
4. ทุนเรียนฟรีปริญญาโท + ทุนฟรีค่าหอพัก + รับเงินรายปี
5. ทุนเรียนปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
    สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน สามารถเข้าโครงการนี้ได้
    ไม่จำเป็นต้องมีคะแนน hsk4 และมีให้เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเข้าร่วมโครงการตามรายละเอียด (ไม่รวมค่าวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน)
-ค่าเข้าร่วมโครงการชำระสองงวด 24,000 บาท และ 65,000บาท
(รวมขั้นตอนการรับสมัครการดำเนินการจนได้รับใบตอบรับทุน) ช่วยดำเนินการเรื่องวีซ่าตั๋วเครื่องบิน จัดเจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินจีน
จัดรถรับที่สนามบินจีน ส่งถึงหอพัก และพาลงทะเบียนเข้าหอพักมหาลัยอย่างปลอดภัย

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ สามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัท เอ็ดดูเคชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 0619169256

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา