โลโก้เว็บไซต์ เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Chinese Cultural Experience Exchange Project  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Chinese Cultural Experience Exchange Project

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 มกราคม 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 416 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการ Chinese Cultural Experience Exchange Project "Meet China, Feel Guangxi" ซึ่งจัดโดย Guilin Tourism University (GTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66

โดยนักศึกษา มทร.ล้านนา ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรจากทาง GTU เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมเรียนย้อนหลัง และจัดส่งหลักฐานตามที่ GTU กำหนดไว้

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://bridge.chinese.cn/.../1885/accounts/blinding/10218 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา Facebook: oir rmutl

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา