โลโก้เว็บไซต์ CQUT เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Computer Science & Technology ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 2022 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

CQUT เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Computer Science & Technology ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 2022

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2565 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย Chongqing University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2022 ในหลักสูตร Computer Science & Technology สำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยมีรายละเอียดหลักสูตรและขั้นตอนการสมัครตามเอกสารแนบ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา