โลโก้เว็บไซต์ ประชาสมัพันธ์ทุนการศึกษา Chevening ประจำปี 2022/2023 ณ สหราชอาณาจักร | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสมัพันธ์ทุนการศึกษา Chevening ประจำปี 2022/2023 ณ สหราชอาณาจักร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 กันยายน 2564 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 802 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับทุนการศึกษา Chevening ประจำปี 2022/2023  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 2 พฤศจิกายน 2564

Chevening Scholarship ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนจากรัฐบาลอังกฤษ สนับสนุนให้ทุนนักศึกษาจากทั่วโลกผู้ที่มีศักยภาพและมีผลการเรียนจากสาขาวิชาต่างๆ ได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร ระยะเวลา 1 ปี ทุน Chevening เป็นทุนให้เปล่าจากทางรัฐบาลอังกฤษ ไม่มีข้อผูกมัดผู้รับทุนใดๆ นอกจาก หลังจบการศึกษาผู้รับทุนจะต้องเดินทางกลับมาทำงานยังประเทศของตนเองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

มูลค่าของทุนการศึกษา

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าที่พักเเละค่ากินอยู่รายเดือน
 • ค่าทำงานวิจัย
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศอังกฤษ
 • ค่าธรรมเนียมสนามบิน เเละ ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าเดินทางสำหรับการไปสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 1. เป็นพลเมืองไทย
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี GPA 3.00 ขึ้นไป
 3. ต้องมีผลสอบ IELTS overall 6.5
 4. มีประสบการณ์การทำงานจากงานประจำ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ฝึกงานไม่ต่ำกว่า 2,800 ชม.
 5. ต้องสมัครหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 3 ที่ ไม่สมัครซ้ำกัน และต้องได้การตอบรับจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ แบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer)
 6. ต้องได้ผลสอบภาษาอังกฤษ ตรงตามเงื่อนไขของทุน
 7. ต้องมีความตั้งใจที่จะกลับประเทศไทย หลังจากจบการศึกษาทันที

เอกสารและวิธีการสมัคร

 • สมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ผู้สมัคร Chevening ทุกคนต้องส่งเอกสารการศึกษา เอกสารอ้างอิง และข้อเสนอตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยผู้สมัครสามารถเช็กไทม์ไลน์สำหรับการส่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น >> https://www.chevening.org/scholarships/application-timeline/ 
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 2 พฤศจิกายน 2021 เวลา 12.00 น. ของสหราชอาณาจักร (GMT) = 18.00 น. ของไทย
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะมีการสอบสัมภาษณ์ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2022

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.chevening.org/scholarship/thailand/

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา