โลโก้เว็บไซต์ ทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี 2564 จาก มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี 2564 จาก มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 สิงหาคม 2563 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครชิงทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี 2564  ประกอบด้วย 2 ประเภท ดังนี้

1. Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS)

ทุนวิจัยหรือสอนในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-6 เดือน

2. Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS)

ทุนวิจัยสำหรับทำวิทยานิพนธ์ในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย
– ระยะเวลา 6 เดือน  สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษาในไทย และ
– ระยะเวลา 6-12 เดือน สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกโครงการกาญจนาภิเษก (คปก.) ที่ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์

ผู้สนใจสมัครชิงทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/now-open-thai/ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)  ภายในเวลา 13.00 น. ของวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณสายทิพย์ วอทอง ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข 02-284-0581 ต่อ 107 หรือที่เอีเมล์ tusef@fukbrightthai.org

 

—> ประกาศจาก Fulbrightthai [PDF]
—> 2021 TVS announcement [PDF] 
–> 2021 JRS announcement [PDF]ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา