โลโก้เว็บไซต์ ทุนระดับปริญญาโทและเอก DAAD Scholarship in Germany 2020-21 ณ ประเทศเยอรมนี | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนระดับปริญญาโทและเอก DAAD Scholarship in Germany 2020-21 ณ ประเทศเยอรมนี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กรกฎาคม 2563 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทุนการศึกษา DAAD เป็นหนึ่งในทุนการศึกษาชั้นนำของโลก เป็นโปรแกรมทุนการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีการแข่งขันสูงที่สุดในโลก โดย DAAD Scholarship in Germany 2020-21 ณ ประเทศเยอรมนี มีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าทุนที่ได้รับ
- ระดับปริญญาโท ค่าครองชีพรายเดือน 850 ยูโร (ประมาณ 30,000 บาท)
- ระดับปริญญาเอก ค่าครองชีพรายเดือน 1,200 ยูโร (ประมาณ 42,000 บาท)
- ค่าประกันสุขภาพ
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าเล่าเรียน

ระดับการศึกษาและสาขาวิชา
ระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีที่ทางทุนกำหนด ดังนี้
1. Economic Sciences/Business Administration/Political Economics
Course: Master’s Programme in International and Development Economics – MID
University: Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin
Course: MSc Development Economics
University Georg-August-Universität Göttingen
Course: Small Enterprise Promotion and Training
University: Universität Leipzig

2. Development Cooperation
Course: Development Management
University: Ruhr-Universität Bochum
Course: Geography of Environmental Risks and Human Security
University: Universität Bonn and United Nations Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS)
Course: Sustainable Development Management
University: Hochschule Rhein-Waal, Campus Kleve

3. Engineering and Related Sciences

Course: Hydro Science and Engineering
University: Technische Universität Dresden
Course: Textile and Ready-Made Clothing Technology
University: Technische Universität Dresden
Course: Master of Engineering in “Energy and Environmental Management in Developing Countries” (formerly SESAM)
University: Europa-Universität Flensburg
Course: Water Resources and Environmental Management – WATENV
University: Leibniz Universität Hannover
Course: Postgraduate Programme Renewable Energy – PPRE
University: Universität Oldenburg
Course: Photogrammetry and Geoinformatics
University: Hochschule für Technik Stuttgart
Course: Master’s Program Infrastructure Planning
University: Universität Stuttgart
Course: Air Quality Control, Solid Waste and Waste Water Process Engineering (WASTE)
University: Universität Stuttgart
Course: Natural Hazards and Risks in Structural Engineering – NHRE
University: Bauhaus-Universität Weimar

4. Mathematics
Course: PhD-Programme “Mathematics in Industry and Commerce” – MIC
University: Technische Universität Kaiserslautern

5. Regional and Urban Planning
Course: Urban Management – UM
University: Technische Universität Berlin
Course: SPRING – Regional Development Planning and Management
University: Technische Universität Dortmund
Course: Master of Science Integrated Urbanism and Sustainable Design – MSc. IUSD
University: Universität Stuttgart

6. Agricultural and Forest Sciences
Course: Agricultural Sciences and Resource Management in the Tropics and Subtropics – ARTS
University: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Course: Tropical Forestry
University: Technische Universität Dresden
Course: IPPAE: International Ph.D. Program in Agricultural Economics, Bioeconomy and Rural Development
University: Justus-Liebig-Universität Giessen and Universität Hohenheim
Course: Tropical and International Forestry
University: Georg-August-Universität Göttingen
Course: Agricultural Economics – AgEcon
University: Universität Hohenheim
Course: Master of Science in International Horticulture
University: Leibniz Universität Hannover

7. Natural and Environmental Sciences
Course: M.Sc. Marine Biology – International Studies in Aquatic Tropical Ecology (ISATEC)
University: Universität Bremen
Course: Environmental Governance – MEG
University: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Course: Landscape Ecology and Nature Conservation – LENC
University: Universität Greifswald
Course: Natural Resources Management and Development (NRM)/Integrated Water Resources Management (IWRM)/Renewable Energy Management (REM)
University: Technische Hochschule Köln
University: Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics (ITT)
Course: Integrated Water Resources Management – IWRM MSc Joint Exchange Program with a focus on the Middle East and Northern Africa Region
University: Technische Hochschule Köln, Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics (ITT) and German Jordanian University (GJU), Jordan
Course: Environment and Resources Management (ENREM) – Focus Latin America
University: Technische Hochschule Köln, Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics (ITT) and Autonomous University of San Luis Potosi (UASLP), Mexico

8. Social Sciences, Education and Law
Course: Vocational Education and Personnel Capacity Building
University: Technische Universität Dresden
Course: International Education Management – INEMA
University: Ludwigsburg University of Education (PH Ludwigsburg) and Helwan University Cairo, Egypt
Course: Master of Laws in Intellectual Property and Competition Law
University: Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC)

9. Media Studies
Course: International Media Studies
University: Deutsche Welle Akademie, Universität Bonn, and Hochschule Bonn Rhein-Sieg

**รายละเอียดเพิ่มเติม** Eligible postgraduate courses for 2020/2021

คุณสมบัติผู้สมัครทุน
- ทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐหรือ บริษัทเอกชนในประเทศกำลังพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวางแผนและการดำเนินการตามนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่มีผลต่อเทคโนโลยีเศรษฐกิจหรือสังคม
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สำเร็จการศึกษาด้วยผลการเรียนระดับดี (3.00 ขึ้นไป) และมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 6 ปี
- สำหรับผู้เรียนหลักสูตรภาษาเยอรมนี ต้องมีคะแนนภาษาเยอรมันีขั้นต่ำ B1
- สำหรับผู้เรียนหลักสูตรภาษอังกฤษ ต้องมีคะแนน IELTS (Band 6) หรือ TOEFL (minimum score: 550 paper-based, 213 computer-based, 80 internet-based)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- คลิก

วิธีการสมัคร
- สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

ปิดรับสมัคร
- กำหนดเวลาแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบกำหนดเวลาสำหรับแต่ละหลักสูตรได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม
- AAD Scholarship in Germany 2020-21 for Masters & PhD [Fully Funded]   
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา