โลโก้เว็บไซต์ 2020-07-01 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-07-01

ทุนระดับปริญญาโทและเอก DAAD Scholarship in Germany 2020-21 ณ ประเทศเยอรมนี
พุธ 1 กรกฎาคม 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

ทุนการศึกษา DAAD เป็นหนึ่งในทุนการศึกษาชั้นนำของโลก เป็นโปรแกรมทุนการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีการแข่งขันสูงที่สุดในโลก โดย DAAD Scholarship in Germany 2020-21 ณ ประเทศเยอรมนี มีรายละเอียดดังนี้ มูลค่าทุนที่ได้รับ - ระดับปริญญาโท ค่าครองชีพรายเดือน 850 ยูโร (ประมาณ 30,000 บาท) - ระดับปริญญาเอก ค่าครองชีพรายเดือน 1,200 ยูโร (ประมาณ 42,000 บาท) - ค่าประกันสุขภาพ - ค่าตั๋วเครื่องบิน - ค่าเล่าเรียน ระดับการศึกษาและสาขาวิชา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา