โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 357 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน ได้แก่ Prof. Chen Sung-Lin, Deputy Director of Chinese Language Center Prof. Lin Shueh-Fang, Academic Director on Critical Language Scholarship และ Ms. Cheng Wen, Project Officer ณ ห้องซอมพอ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์

ในการประชุมดังกล่าวมีการหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการจ้างครูชาวจีนจากไต้หวัน และนำเสนอทุนการศึกษาต่อในไต้หวัน รวมทั้งเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯและการเรียนการสอนภาษาจีน ณ ศูนย์ภาษาเวียงเจ็ดลิน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา