โลโก้เว็บไซต์ 2020-02-06 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-02-06

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน ได้แก่ Prof. Chen Sung-Lin, Deputy Director of Chinese Language Center Prof. Lin Shueh-Fang, Academic Director on Critical Language Scholarship และ Ms. Cheng Wen, Project Officer ณ ห้องซอมพอ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการน... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Chung Cheng University, ไต้หวัน
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Chung Cheng University, ไต้หวัน ได้แก่ Dr. Yong-Song CHEN, Director, Division of International Development Ms. Joyce Chi-Ya LIN, Project Manager, Division of International Students Ms. Hayley Chia-Chen TSAI, Project Manager, Division of International Development และ Dr. Chun-Ping JEN, Director, Division of International Students ณ ห้องหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา