โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Technische Universitat Dresden ประเทศเยอรมนี | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Technische Universitat Dresden ประเทศเยอรมนี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 กันยายน 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 391 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลบยีราชมงคลล้านนา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Technische Universitat Dresden ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วย Prof. Dr. Baed. Kabil. Hanno Hortsch, GIP President and Director of TuDFaCE Prof. Dr. -Ing. Oliver Michler, Head if Chair, Institute of Traffic Telematics Dr. Phil. Marcel Kohler, Institute of Vocational Education and Vocational Didactics Dr. Werner Mankel, Director of IHK Dresden โดยได้รีบเกียรติจาก ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

การประชุมในครั้งนี้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน Macratonic และการผลิตครูอาชีวศึกษา (TVET) และได้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา