โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากคณะบิหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และบุคลากรวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมหิรัญญิกา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา โดยทางคณะผู้แทน GXNU ประกอบด้วย

  1. Prof. LI Dongmei, Director of Office of International Cooperation and Exchanges
  2. Prof. LU Qi’an, Dean of School of Economics and Management
  3. Prof. LI Min, Associate Dean of School of History, Culture and Tourism
  4. Prof. LUO Yuxi, Teacher of School of Economics and Management
  5. Prof. LI Yi, Assistant Dean of College of International Culture and Education
  6. Mr. Natdanai Wuttisatepattara, Assistant of Thai Program

     การประชุมในครั้งนี้มีการหารือความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านของการท่องเที่ยวและการบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา โดยเฉพาะการทำแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานในสาขาต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยให้นักศึกษาเรียนภาษาไทย/จีนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และฝึกสหกิจอีก 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้หลังการประชุมคณะผู้แทนได้มีโอกาศนั่งรถไฟฟ้าสำรวจบริโดยรอบ มทร. ล้านนา และโรงแรม Get Zleep อีกด้วย


คลังรูปภาพ : GNXU
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา