โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 549 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 มาหวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธู์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 8 ราย ที่จะเข้าศึกษา ในหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และภาษาอังกฤษธุรกิจ ตามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วม 3.5+.5 ปี ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระยะเวลา 1 เทอม ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 21 ตุลาคม 2562 โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. Miss Chen Qiuhong
  2. Miss Lu Yuqi
  3. Miss Liang Wei
  4. Miss Lui Yiting
  5. Miss Qian Yujia
  6. Miss Zeng Jing
  7. Miss Wang Fuping
  8. Mr. Xiong Zilhan

ในการปฐมนิเทศครั้งนี้มีการแนะนำมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน และแนะแนวเรื่องวัฒรธรรมไทย ข้อควรทำและข้อห้ามในการเป็นนักศึกษาเปลี่ยนและรวมถึงการใช้ชีวิตในประเทศไทย และแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาบัดดี้คนไทย อีกทั้งแนะนำให้รู้จักกับสถานที่ต่างๆในหาวิทยาลัยฯ และในเชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา