โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Prof.Peng Zhan Ms. Rong Rong Zhou และ Prof. Dr. Pradit Terdtoon อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในการประชุมได้รับเกียรติจาก อาจารย์สามารถ ยะเชียงคำ  หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์

     การประชุมในครั้งนี้เป็นการแนะนำทั้งสองมหาวิทยาลัยในภาพรวม และทาง Shanghai Jiao Tong University ได้แนะนำทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อ ณ Shanghai Jiao Tong University โดยมีรายละเอียดดังรายงานการประชุม

 

รายงานการประชุม


คลังรูปภาพ : SJTU
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา