โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Tsuruoka College, National Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Tsuruoka College, National Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Tsuruoka College, National Institute of Technology พร้อมด้วย Oki Electric Industry และ Okaya (Thailand) Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้แทนดังกล่าวประกอบด้วย

  1. Mr. Koji Takahashi Tsuruoka College
  2. Mr. Yuko Usiba Tsuruoka College
  3. Mr. Mitsuaki Yamada Tsuruoka College
  4. Mr. Kazuya Kanda Tsuruoka College
  5. Mr. Jeyeion Kim Tsuruoka College
  6. Mr. Hana Kobayashi Oki Electric Industry
  7. Mr. Hiroshi Kato Okaya (Thailand) Co., Ltd.
  8. Mr. Shoto Umimoto Okaya (Thailand) Co., Ltd.
  9. Mr. Jun Murase Okaya (Thailand) Co., Ltd.
  10. Mr. Kazuhiro Takeda Okaya (Thailand) Co., Ltd.

        การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้แทนดังกล่าว

    ในการประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรรวมถึงการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และได้มีพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกันระหว่าง มทร. ล้านนา และ Tsuruoka College อีกทั้งมีการบรรยายพิเศษเรื่อง Weather Station และ SmartHop System จากผู้เชี่ยวชาญของ Tsuruoka College และ Oki Electric Industry ให้แก่อาจารย์ผู้สนใจ และนักศึกษาวิศวกรรมศาตร์อีกด้วย


คลังรูปภาพ : tsuruoka
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา