โลโก้เว็บไซต์ แก้วใส โล่ห์เพ็ชร | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : แก้วใส โล่ห์เพ็ชร

โครงการ
ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Critical Thinking and Debate" ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดหมดเขตรับสมัคร 18 สิงหาคม 2563 สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ link นี้นะคะ https://forms.gle/o8cF8sxyp6Cqrgip6 >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร. ล้านนา เป็นวิทยากรให้แก่ Faculty of Veterinary Medicine, Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย
พุธ 22 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ปณิสา กุระคาน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ได้รับเชิญจาก Faculty of Veterinary Medicine, Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อทำหน้าที่วิทยากรในการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ TIPS for IELTS Preparation to Study Overseas as Second Language Student และ Advantage of Applying for Overseas Study by Oneself instead of Via Agencies เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร. ล้านนา เป็นวิทยากรในงานสัมนาออนไลน์นานาชาติ
พฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์กฤติกา อินตา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการสัมนาออนไลน์ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "ASIAN Higher Education Institutions towards International Students' Service Learning Program in Covid-19 pandemic: Challenges and Opportunities” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดย FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการ Learning Express ได้แก่ Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น University of... >> อ่านต่อ


ทุนระดับปริญญาโทและเอก DAAD Scholarship in Germany 2020-21 ณ ประเทศเยอรมนี
พุธ 1 กรกฎาคม 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

ทุนการศึกษา DAAD เป็นหนึ่งในทุนการศึกษาชั้นนำของโลก เป็นโปรแกรมทุนการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีการแข่งขันสูงที่สุดในโลก โดย DAAD Scholarship in Germany 2020-21 ณ ประเทศเยอรมนี มีรายละเอียดดังนี้ มูลค่าทุนที่ได้รับ - ระดับปริญญาโท ค่าครองชีพรายเดือน 850 ยูโร (ประมาณ 30,000 บาท) - ระดับปริญญาเอก ค่าครองชีพรายเดือน 1,200 ยูโร (ประมาณ 42,000 บาท) - ค่าประกันสุขภาพ - ค่าตั๋วเครื่องบิน - ค่าเล่าเรียน ระดับการศึกษาและสาขาวิชา >> อ่านต่อ


ทุนระดับปริญญาเอกด้าน Experimental Nanoscale Physics ณ SRMIST ประเทศอินเดีย
จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

 SRM Institute of Science and Technology ประเทศอินเดีย มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุนให้กับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2020-21 ในสาขาฟิสิกส์ทดลองระดับนาโน (Experimental Nanoscale Physics) รายละเอียดดังนี้   มูลค่าทุนการศึกษา: – ทุน SRMIST เป็นเวลา 3 ปีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยระดับโลก – หัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ด้าน experimental nanoscience และ nanotechnology &ndas... >> อ่านต่อ


ทุนระดับปริญญาโทสาขาการตลาดแบบดิจิทัล ณ Dublin City University ประเทศไอร์แลนด์
ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

ทุนการศึกษาจาก John Thompson เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อที่ Dublin City University โดนเป็นทุนการศึกษาได้มอบทุนเต็มจำนวน เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการตลาดแบบดิจิทัล ในหลักสูตรเต็มเวลา สำหรับปีการศึกษา 2020/21 รายละเอียดดังนี้ มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนเต็มจำนวน   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท สาขา Digital Marketing ที่ Dublin City University   คุณสมบัติผู้สมัคร:... >> อ่านต่อ


ทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี Institute of Current World Affairs Fellowship ณ สหรัฐอเมริกา
พฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

Institute of Current World Affairs Fellowship คือทุนการศึกษาสำหรับนักเขียนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะ โดยจะได้รับทุนเข้าร่วมโครงการถึงที่สหรัฐอเมริกา โดยเป็นทุนการศึกษากว่า 2 ปีสำหรับการออกแบบและการเขียนวิจัย ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้เข้าร่วมในหลักสูตรการศึกษาปี 2021 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายขณะเข้าร่วมโครงการ   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับสูงกว่าปริญญ... >> อ่านต่อ


ทุนระดับปริญญาโทและเอก Research Training Program Scholarship (RTP) ณ Deakin University ประเทศออสเตรเลีย
พุธ 17 มิถุนายน 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

ทุน Research Training Program Scholarship (RTP) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Deakin University ประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังเป็นทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมทั้งค่าครองชีพ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ และอื่นๆ รายละเอียดดังนี้ มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้ – ค่าครองชีพประจำปีสูงสุด 28,092 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 600,000 บาท) – ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน สำหรับระดับปริญญาโทสูงสุด 2 ปี และระดับป... >> อ่านต่อ


ทุนการวิจัยหลังปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศลัตเวีย
อังคาร 16 มิถุนายน 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

The State Education Development Agency (SEDA) ประเทศลัตเวีย ได้เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนสำหรับการทำวิจัยหลังปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศลัตเวีย โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีความรู้ ความสามารถ เพื่อเริ่มต้นอาชีพในสถาบันวิทยาศาสตร์และองค์กรต่างๆ ระดับโลก รวมถึงเพื่อพัฒนาการวิจัย รายละเอียดทุนดังนี้ มูลค่าทุนการศึกษา: – ทุนสนับสนุนการวิจัยสูงสุดถึง 111,505 ยูโร (ราว 4,000... >> อ่านต่อ


ทุนระดับปริญญาโท ณ Norwegian University of Science and Technology ที่ประเทศนอร์เวย์
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษา non-EU โดยเฉพาะ และนักศึกษาจะได้ใช้เวลาสองปีเต็มที่ Norwegian University of Science and Technology (NTNU) รายละเอียดดังนี้ มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาเต็มจำนวน   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท ในหลากห... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 277

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา