โลโก้เว็บไซต์ โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2562 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 830 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2562 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมและรับสมัครได้ที่ http://inter.mua.go.th/2018/06/2019-duo-thailand-fellowship-programme/#.WyNlDqczZPZ 

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะต้นสังกัดไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

DOWNLOAD >>>    Implementation Guideline of 2019 DUO - Thailand Fellowship Programme
                                           2019 DUO – Thailand Fellowship Programme Application Form
                                           RECORD OF DUO-Thailand STUDY PROGRAMME

                                           คู่มือชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา