โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-19 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-06-19

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2562
อังคาร 19 มิถุนายน 2561 / ข่าวทุน/วิจัย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2562 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมและรับสมัครได้ที่ http://inter.mua.go.th/2018/06/2019-duo-thailand-fellowship-programme/#.WyNlDqczZPZ >> อ่านต่อ


ทุนการศึกษาโครงการอบรม ณ ประเทศอินเดีย
อังคาร 19 มิถุนายน 2561 / ข่าวทุน/วิจัย

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทยแจ้งว่า Centre for Development of Advanced Computing (CDAC) โครงการฝึกอบรม "Setting up for sustainable IT infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and e-Learning Technologies in CLMV/ASEAN" ณ เมือง Noida สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ให้แก่เยาวชนในประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 1. หลักสูตร Specialised Programme on E... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา