โลโก้เว็บไซต์ พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018)  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 15 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่นักศึกษาและอาจารย์โครงการ LEX 2018 จาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ Kanazawa Institute of Technology(KIT) และ Kanazawa Technical College (KTC) ประเทศญี่ปุ่น โดยในช่วงเข้าเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ และในช่วงเย็นได้จัดพิธีปิดโครงการฯ ณ ห้อง Grand ballroom โรงแรมเชียงใหม่ฮิล2000 โดยมีกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรจาก SP การแสดงของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม แต่ละสถาบัน และกิจกรรมการแลกของที่ระลึก ก่อนที่คณะอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติจะเดินทางกลับในวันที่ 16 มีนาคม 2561


คลังรูปภาพ : closing
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา