โลโก้เว็บไซต์ การแสดงผลงานตัวต้นแบบ(Phototype) ด้านนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โครงการ LEX 2018 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การแสดงผลงานตัวต้นแบบ(Phototype) ด้านนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โครงการ LEX 2018

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 มีนาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 308 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018) ได้จัดแสดงผลงานตัวต้นแบบ(Phototype) ด้านนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) หลังจากที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลในพื้นที่โครงการหลวงม่อนเงาะ ชุมชนโดยรอบตำบลเมืองก๋าย และชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 4 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์  ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. - 16.30 น. โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ ของ มทร.ล้านนา รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา