โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก English Language Academy (ELA), The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก English Language Academy (ELA), The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 มีนาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 1059 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก English Language Academy (ELA), The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์  Mr. Mike Hughes ผู้จัดการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก       ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.สุพรพรรณ คนเฉียบ อ.ปริศนา กุลนลา อ.พนม แก้วผาดี  อ.มุกดา ศิริ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์

     การประชุมในครั้งนี้มีการหารือเรื่องแนวทางการจัดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาและอาจารย์ของ มทร.ล้านนา


คลังรูปภาพ : ELA
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา